FON MASTER
       
Vesti
 
 • Detaljan raspored nastave 2012/13. (do 30. aprila 2013.)
 • Detaljan raspored nastave 2012/13.
 • Raspored nastave 2012/13. (3. deo)
 • Raspored nastave 2012/13. (2. deo)
 • MATERIJALI ZA ISPITE
 • Predmeti na Master studijama
 • Kalendar aktivnosti
 • Pokrivenost nastave na Master studijama 2012/13.
 • Rezultati ispita
 • Stručna praksa
 • Predmeti studijskog programa Menadžment i organizacija
 • Predmeti studijskog programa Upravljanje kvalitetom
 • Predmeti studijskog programa Inženjerski i operacioni menadžment
 • Predmeti studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
 • Predmeti studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije
 • Predmeti studijskog programa Softversko inženjerstvo i računarske nauke
 • Predmeti studijskog programa Operaciona istraživanja i računarska statistika
 • Predmeti studijskog programa Menadžment DHN
 • Master studije za kandidate koji su stekli manje od 240 ESPB bodova 2008/09

  • Moduli, predmeti 2008. i ranije...  

   

  Prijava ispita
  Radno vreme službe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
         
   
  FON .. diplomske akademske - master studije .. 2008